Hizmet Sözleşmesi

PolWise Hizmet & Kullanıcı Sözleşmesi

Sitemize üye olarak; hizmet & kullanıcı sözleşmesini okuduğunuzu, içeriğini anladığınızı ve hükümlerini kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz. Bu sözleşme, sitemizdeki hizmetlerden yararlanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir. Sitemize üye olarak; hizmet & kullanıcı sözleşmesini okuduğunuzu, içeriğini anladığınızı ve hükümlerini kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz.

1. Taraflar

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan belgelerden oluşan işbu PolWise Hizmet & Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle 'sözleşme', 'hizmet sözleşmesi' ya da 'kullanıcı sözleşmesi' olarak anılacaktır.), PolWise ile Site'ye üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı'nın Site'ye üye olması amacıyla ve sözleşmenin ilgili Site'nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir. Tüm PolWise kullanıcıları burada ilan edilen "Hizmet Sözleşmesi"ni kabul etmiş sayılır. Site'mize üye olarak; sözleşmeyi okuduğunuzu, içeriğini anladığınızı ve hükümlerini kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz.

2. Tanımlar

PolWise bir danışmanlık şirketidir. Bu sözleşmede PolWise ve PolWise web sitesi kısaca "site" ya da "PolWise" diye anılacaktır. İşbu Hizmet & Kullanıcı sözleşmesi "sözleşme", "kullanıcı sözleşmesi" ya da "hizmet sözleşmesi" diye anılacaktır. Site'ye üye olan ve Site'de sunulan hizmetlerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ya da tüzel kişi "kullanıcı" ya da "müşteri" olarak anılacaktır.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

Hizmet Sözleşmesi'nin konusu, Site'de sunulan hizmetlerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Hizmet Sözleşmesi'nin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak PolWise tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, Hizmet Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak PolWise tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

a) Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Site'ye üye olmak için gerekli bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve PolWise tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
b) Site'ye üye olabilmek için, reşit olmak ve işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca PolWise tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz olarak yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca, PolWise tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.
c) Reşit olmayan kullanıcıların siteye üye olabilmeleri için ailelerinden açık rıza talep etmeleri gerekmektedir. Bu hususta işbu sözleşme gereği, PolWise üyelerin yaş ve ailelerinden alınan açık rızaları takip etmek zorunda değildir. Site'ye üye olmak tamamen kullanıcı sorumluluğundadır.

5. Hak ve Yükümlülükler
5.1 Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri

a) Kullanıcı; üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Site'deki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken Hizmet Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
b) Kullanıcı, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, PolWise'nin kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple PolWise'den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
c) Kullanıcı'ların PolWise tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, elektronik posta adresi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcı'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliğinin saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden PolWise'nin doğrudan ya da dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.
d) Kullanıcı'lar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. PolWise, Kullanıcı'lar tarafından PolWise'ye iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış ya da hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
e) Kullanıcı'lar, PolWise'nin yazılı onayı olmadan, Hizmet Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.
f) PolWise'nin sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, PolWise ve/veya başka bir üçüncü şahsın aynı veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, vidyo kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, programları, yazılımları, kaynak kodlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla PolWise ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. PolWise, Kullanıcı'ların Hizmet Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Aksine hareket edenler hakkında PolWise her türlü dava, şikayet ve rücu haklarını saklı tutar.
g) Bu sözleşmenin şartlarına bağlı olarak sağlanan hizmet ve servisler, sadece sizin kişisel kullanımınız için olup hizmetlerin kullanımı için münhasır olmayan, geri alınabilir, devredilemez lisansa tabidir. Kullanıcı Hizmeti veya servisi alt lisans olarak vermeyeceğini, kiralamayacağını, ödünç vermeyeceğini ya da herhangi bir şekilde devretmeyeceğini kabul eder. Ek olarak site içeriğini ve hizmetleri değiştirmeyeceğini, uyarlamayacağını, ters mühendislik (reverse engineering) yapmayacağını ya da yazılımlardan kaynak kodu elde etmeyeceğini; veya Site ya da Hizmeti bu sözleşmede açıkça hüküm bulunan haller haricinde kullanmayacağını kabul, beyaz ve taahhüt eder. Belirtilen ihlalleri yaptığı tespit edilen şahıslar hakkında yasal işlemler başlatılacaktır. Haksız kullanımın önüne geçmek için yapılan uygulamalardan kaynaklanan her türlü hasar, maddi veya manevi kayıptan web site yapımcıları, yayıncıları ve yöneticileri sorumluluk kabul etmez. Web site yapımcıları bu uygulamalardaki gerekli değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.
ğ) PolWise, Kullanıcılara web sitesi üzerinden hizmet paketleri ve hizmetler pazarlamayı amaçlar. Hizmet paketleri ve hizmetlerin içeriklerine işbu sözleşme ile örnek vermek gerekirse, Kullanıcı'ya Polonya Cumhuriyeti'nde üniversite eğitimi, dil eğitimi, Polonya vize danışmanlığı (vize için gerekli olan evrakların hazırlanması konusunda danışmanlık), Polonya geçici oturum izni danışmanlığı (Geçici oturum izni başvurusu için gerekli olan evrakların hazırlanması konusunda danışmanlık) ve benzerleri. PolWise tarafından sağlanan hizmet ve servislerde oluşabilecek hata, problem, maddi veya manevi zararlardan PolWise sorumlu değildir.

5.2 PolWise'nin Hak ve Yükümlülükleri

a) PolWise, Site'de sunulan hizmetleri, servisleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme, düzenleme, kaldırma hakkını saklı tutmaktadır. PolWise, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Söz konusu düzenleme/kaldırma/değiştirme işlemleri sonucu kullanıcıların uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden PolWise'nin doğrudan ya da dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. Kullanıcıların maddi ve/veya manevi olası zararları karşılanmaz.
b) Site'deki ürünlerin, hizmetlerin ve servislerin fiyatlarındaki tipografik hatalardan PolWise sorumlu değildir.
c) PolWise sitedeki ürünler, hizmetler ve servisler enstantane değişikliğine uğrayabilir. Kullanıcı bu durumda; siteden fiyatını gördüğü, ücreti tarafımıza yatırdığı ve tarafımıza ödeme bildirimi yaptığı değil, bize almak istediği ürünün, hizmetin veya servisin ismini yazdığı ya da ürünü, hizmeti, servisi site üzerinden hesabına geçirdiği an ki fiyatlar geçerlidir.
ç) Web sitesinde veya PolWise üzerinde ki açıkları (bug) kötüye kullanmak ve bunun sonucu haksız kazanç sağlamak sonucunda açığı kötüye kullanan kişinin hesabı kapatılabilir ve hizmetlerini durdurabilir. Açığı ilk keşfeden ve bunu kullanmak yerine ilgili iletişim adımlarını izleyerek yönetime bildiren kişinin hesabı kapatılmaz. Eğer açık ciddi bir açık ise (çalışmayan düğme ciddi bir açık değildir) bildiren kişi yönetimin uygun göreceği şekilde ödüllendirilebilir.
d) Site yönetimindeki kişilerden birinin kullanıcı adının aynısını ya da benzerini kullanarak diğer kullanıcıları yanıltmak suretiyle yönetim ya da kişilere maddi/manevi zarar verebilecek hareketlerde bulunanların esas olarak kullandığı ve bu işte kullandığı hesapları kapatılır. İşbu sözleşme gereği, bu tarz bir durumda PolWise maddi/manevi zararlardan sorumlu değildir.
e) Web site yapımcıları, PolWise çalışanları, yayıncıları ve yöneticileri bu hizmetlerin ve web sitesinin kullanılması dolayısıyla oluşan maddi ve/veya manevi zararlar ile ilgili sorumluluk almaz.
f) PolWise kullanıcılara destek veya forum hizmeti sunabilir. Bu hizmetler kurallara tabidir. Aşağıda belirtilen kural ihlalleri durumunda, site yönetiminin belirlediği cezalar geçerli olur;
-Gerçek hayata yönelik tehdit etmek.
-Üslup, argo konuşmak.
-Hakaret etmek, aşağılamak.
-Küfür etmek.
-Reklam yapmak.
-Hesabını satmak ya da hesap satın almak.
-Hesabını devretmek ya da hesap devralmak.
-Kullanıcıları yönetime karşı provoke etmek, site yönetiminin taraf tuttuğunu iddia etmek.
-Hesap hacklemek, çalmak.
-Kişisel bilgi paylaşımında (skype/mail/chat vs) bulunmak.
-Admini ve yönetimi taklit etmek, admin gibi davranmak.
-Flood, anlamsız karakterler yazmak.
-Irkçılık, ayrılıkçılık, siyaset yapmak.
-Pornografik yazı yazmak.
g) PolWise Sözleşme'de değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
ğ) Kullanıcı ödeme işlemini gerçekleştirirken ödeme sistemi tarafından istenilen bilgileri doğru bir şekilde girmelidir. Aksi takdirde oluşabilecek problemlerden PolWise sorumlu değildir.
ı) Kullanıcılar hizmetleri ve servisleri kullanarak satın aldıkları hizmetlerin ve servislerin risklerini ve sonuçlarını kabul etmiş sayılırlar. Hizmetin veya servisin satın alımında PolWise tarafından verilen yanlış bilgi ya da detay eksikliği gibi durumlardaki olası gecikmeler, yetersiz sonuçlar ve fiyat farklılıkları kullanıcıların sorumluluğundadır.

6. Ürün, Hizmet, Servis Sağlanmasına İlişkin Koşullar

a) PolWise tarafından sağlanan hizmetlerin, hizmet paketlerinin, servislerin, servis paketlerinin ve ürünlerin içerikleri, açıklamaları, fiyatları, başlıkları ve tüm detayları PolWise tarafından değiştirilebilir. PolWise bu haklarını saklı tutar.
b) PolWise, Kullanıcı'nın sipariş ettiği veya satın aldığı ürünü, hizmeti, servisi uygun zamanda, uygun şartlarda kullanılması haklarını saklı tutar. İşbu sözleşme gereği, PolWise hizmetin veya servislerin, sağlanma sürelerini belirleme haklarını saklı tutar.
c) Kullanıcı sipariş ettiği veya satın aldığı hizmeti veya servisi mevcut ise bir üst paket ile değiştirme hakkını saklı tutar. Bu hususta işbu sözleşme gereği, kullanıcı PolWise tarafından belirlenecek olan fiyat farkını ödemeyi kabul eder.
d) PolWise beyan ettiği ve sunduğu her ürün, hizmet ve servis için farklı bir sözleşme hazırlama hakkını saklı tutar. İşbu sözleşme gereği kullanıcı satın aldığı ürün, hizmet veya servisten yararlanmak için PolWise tarafından hazırlanmış olan ürün, hizmet veya servis sözleşmesini ıslak imzalı olarak PolWise'a iletmelidir. Bu prosedürün amacı taraflar arasında imzalanmış, yasal geçerliliğe sahip bir evrağın bulunmasıdır. Bu prosedürü gerçekleştirmek istemeyen Kullanıcı, PolWise (site) üzerinden satın aldığı, hizmetin, ürünün veya servisin bedelini iade etme hakkını saklı tutar.
e) PolWise'nin doğrudan veya dolaylı yollardan vize başvuru merkezleri, devletler, konsolosluklar, üniversiteler, barınma hususunda yurt ve evler ile alakası veya anlaşması yoktur. PolWise yalnızca Kullanıcı'ya danışmanlık ve yol göstermekten sorumludur. PolWise'nin beyan ettiği sunulan hizmet ve servislerde ki görevi, Kullanıcı'yı bilgilendirmek ve danışmanlık sağlamaktadır. Kullanıcının bütün bu süreçte yaşayabileceği maddi/manevi zararlardan PolWise sorumlu değildir.
f) Kullanıcı, PolWise tarafından sağlanan hizmet veya servisleri satın aldığı takdirde, PolWise sağlayacağı hizmet ve servis içeriğini, fiyatını, başlığını değiştirme/kaldırma hakkını saklı tutar.

7. Ürün, Hizmet, Servis İptal ve İade Koşulları

a) Ürün, hizmet ve servislerde iptal ve iade koşulları Kullanıcı'nın aldığı ürün, hizmet ve servise göre değişiklik göstermektedir. İşbu sözleşmenin 6. konu başlığında açıklandığı üzere PolWise, her hizmet paketi ve servis için farklı sözleşmeler hazırlayarak kullanıcıya iletir. Her hizmet ve servis için farklı oluşturulmuş bu sözleşmeleri, ödeme sonrasında Kullanıcı ıslak imzalı şekilde PolWise tarafından sunulan adrese iletmelidir. Kullanıcı ödeme sonrası bu prosedürü yapmak istemezse, ödeme PolWise tarafından kullanıcıya iade edilir.
b) Kullanıcı ve PolWise tarafları arasında ödeme sonrası ıslak imzalı sözleşmenin PolWise tarafına ulaşması durumunda işbu sözleşme ve ıslak imzalı yeni sözleşmede ki şartlar geçerliliğini korumaya devam edecektir.
c) PolWise tarafından beyan edilen hizmetlerde problem olması durumunda PolWise tarafından hizmetin kullanılan kısmının ve kullanılamayan kısmının finansal değerlendirilmesi yapılarak, Kullanıcı'ya iadesi ödeme yapılan kanaldan yapılır. İşbu sözleşme gereği, Kullanıcı PolWise'nin yaptığı finansal hesaplamayı (iade için) kabul edeceğini beyan eder.

8. Diğer Hükümler
8.1 Fikri Mülkiyet Hakları

a) Site'nin (program, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (PolWise'nin telif haklarına tabi çalışmalar) PolWise'ye ait olarak ve/veya PolWise tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı'lar, PolWise bilgilerini ve PolWise'nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, ya da başkasının PolWise'nin Hizmet'lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı PolWise'den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.
b) PolWise'nin, PolWise bilgileri, PolWise telif haklarına tabi çalışmalar, PolWise ticari markaları, PolWise ticari görünümü veya Site aracılığıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, aynı ve şahsi hakları, ticari bilgi ve Know-How'a yönelik tüm hakları saklıdır.

8.2 Sözleşme Değişiklikleri

PolWise, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu sözleşmesini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu sözleşmesinin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

8.3 Mücbir Sebepler

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, PolWise, işbu Hizmet Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, PolWise için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme ya da temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için PolWise'den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

8.4 Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Hizmet Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Hizmet Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Konya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8.5 Sözleşmesinin Feshi

İşbu Hizmet Sözleşmesi, Kullanıcı Site'ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. PolWise, Kullanıcı'ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı'lar, fesih sebebiyle, PolWise'nin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır: a) Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin işleyişini zarara sokacak davranışlarda bulunması, b) Kullanıcı'nın kendisi için oluşturulmuş üyelik hesabını başkasına kullandırması, c) Kullanıcı'nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması